Hindoecentrum Sewa Dhaam heeft als doel het verkondigen, prediken en overdragen van Hindoe Dharma (Hindoe cultuur en godsdienst), het behartigen en het bevorderen van het welzijn en de sociale, culturele en religieuze belangen van de Hindoe gemeenschap. Het centrum is een instrument voor vele Hindoes die door middel van offers en meditatie heel veel rust krijgen in hun leven. Het is een licht in de duisternis. Het is niet alleen een plaats om te bidden, offeren of mediteren, maar ook om andere Hindoes in Nederland te ontmoeten. Sewa betekent zorgen en dhaam betekent plaats. Dus Sewa Dhaam is een plaats waar men voor Bhagvan (God) kan zorgen, waarop Bhagvan weer voor de Hindoes zal zorgen. Het is niet alleen een hindoetempel, maar ook een cultureel, religieus en sociaal centrum vanwege de vele activiteiten die er wekelijks of maandelijks worden gehouden. Daarom wordt het Hindoecentrum Sewa Dhaam genoemd.

SD1

Oprichting van Sewa Dhaam
Hindoecentrum Sewa Dhaam is opgericht door Stichting Sarwa Bhum Sanatan Dharm (USF) en Widwat Parishad Nederland (WPN)  op initiatief van Pandit Shri Surindre Tewarie  in 1995. Het centrum heeft als doel mensen bij elkaar te brengen om het Hindoeïsme en de Hindoe-cultuur te beleven. De organisatie van de tempel participeert in een multiculturele werkgroep. Dit zorgt ervoor dat er samen kan worden gewerkt met verenigingen van een ander geloof en de tempel toegankelijk is voor iedereen, ongeacht ras of kleur.

Oprichter
Shri Brahmrishi Surindre Tewarie komt uit een zeer gerespecteerde Brahmaanse Karmkaand familie. Traditie getrouw ontwikkelde hij zich binnen de leer van de Sanatan Dharm tot een zeer gerenomeerde Pandit in Europa. Voor zijn grote inzet werd Panditji in 1994 in Delhi gehuldigd met de titel “Brahma Rishi”. Op vele heilige bijeenkomsten in India, onder andere Kumbh Mela, conferenties en symposia levert Panditji al geruime tijd bijdrage. Panditji behoort tot één van de uitmuntende leerlingen van Swami Dindayal Maharaj uit Hardwar, India. Naast Karamkaand en Upaaskaand is het geven van lezingen in de heilige geschriften en het verspreiden van oosterse astrologie (mantra, jantra en tantra), de meest toegewijde boodschap van Panditji. Tevens is Panditji in Nederland voorzitter van Rashtriya Shri Sanatan Dharm Pandit Maha Sabha. U kunt ook rechtstreeks contact met hem opnemen: surindreji@hotmail.com

Bezoek aan Sewa Dhaam
Een ieder is welkom in Hindoecentrum Sewa Dhaam om meer te leren over de Hindoe Dharm en de belijdenis van het Hindoeïsme in Nederland. In Sewa Dhaam wordt van u verwacht dat u anderen ook in de gelegenheid stelt om meer te leren en een actieve bijdrage levert aan de activiteiten. Het is een gewoonte om uit respect uw jas en schoenen uit te trekken in de hal en op de grond of op een bank plaats te nemen. U krijgt de gelegenheid om phool, paan en persad te offeren, met begeleiding van de pandit. U kunt genieten van de religieuze liederen in naam van Bhagvan en u kunt luisteren naar de lezing door de Vyaas in het Hindi. Na afloop wordt er op verzoek een korte samenvatting in het Nederlands gehouden.

Naam
Hindoecentrum Sewa Dhaam is opgericht door Stichting Sarwa Bhum Sanatan Dharm (Universal Sanatan Dharm Foundation USF) met KvK nummer 41160363 en RSIN nummer 8060.20.490  en Stichting  Widwat Parishad Nederland (WPN) op initiatief van Pandit Shri Surindre Tewarie  in 1995.

Het centrum heeft als doel mensen bij elkaar te brengen om het Hindoeïsme en de Hindoe cultuur te beleven. De organisatie van de tempel participeert in een multiculturele werkgroep. Dit zorgt ervoor dat er samen kan worden gewerkt met verenigingen van een ander geloof en de tempel toegankelijk is voor iedereen, ongeacht ras of kleur.

De stichting stelt zich ten doel het verkondigen, prediken en overdragen van de Hindoe cultuur en godsdienst en is een koepelorganisatie van de Sanatan Dharm stromingen binnen het hindoeïsme in Nederland. Circa 30 organisaties zijn aangesloten bij deze stichting.

De USF heeft de volgende sectoren:
* Jeugd en Welzijn Jeugd en Welzijn verzorgt voorlichting aan hindoe jongeren.
* Opleidingen; Er zijn opleidingen van basisniveau (het leren lezen en schrijven van Hindi) tot de priesteropleiding die circa drie jaar duurt.
* Geestelijke verzorging; Deze is belast met de geestelijke zorg van de hindoes in ziekenhuizen, revalidatiecentra, bejaardentehuizen, verzorgingsoorden, huizen van bewaring en gevangenissen.
* Ouderenzorg Sewa Bhawan; organiseert regelmatig activiteiten voor ouderen zoals voorleesmiddagen uit Ramayana, muziek en zang (kirtan en bhajan).
* Rouwverwerking; Sewa Dhaam verzorgt de rituelen bij crematie of begrafenis en begeleidt de nabestaanden.

Hindoecentrum Sewa Dhaam werkt samen met Universal Sanatan Dharm Foundation te New Delhi en Lalit Ashram te Haridwar. Wij organiseren wekelijkse tempeldiensten en met  Hindoeïstische hoogtij dagen organiseren we ruim een week tempeldiensten. Jong en oud spelen een belangrijke rol tijdens de diensten, zodat jongeren van jongs af aan in contact komen met cultuur en religie. Zij voeren toneelstukjes op, en zingen bhadjans (geestelijke liederen). Vier keer  per jaar organiseren we themadagen over verschillende onderwerpen zoals, hoe vertalen we de Ramayan m.b.t. de hedendaagse samenleving enz. De Geestelijken van Hindoecentrum Sewa Dhaam  houden lezingen en geven voorlichting in de Tempel. De Tempel wordt zowel door jongeren als ouderen bezocht.  Na de diensten en lezingen komen mensen bij elkaar om over tal van onderwerpen o.a. sociaal maatschappelijke zaken te discussiëren en  met elkaar in dialoog te gaan. Op deze wijze raken de bezoekers van de Tempel betrokken wat er leeft bij de maatschappelijke ontwikkelingen en op welke wijze een link wordt gemaakt met betrekking tot de Sanatan Dharm. Wat de geschriften ons voorschrijft en hoe maak je de vertaalslag in de praktijk. Sewa Dhaam geeft ook in de Tempel voorlichting aan studenten van de hogescholen over tradities, religie en rituelen binnen de Sanatan Dharm.


Bestuurssamenstelling

Bestuur Stichting USF
Indrepersad Ramlochan; voorzitter
Soerindre Ramlochan; secretaris
Jules Mangal;ondervoorzitter
Chandra Harnam;2e Secretaris
Geeta Mahadew; penningmeester

Bestuur Sewa Dhaam
Kewal Mahabier; voorzitter
Sanjai Bhagwant; vicevoorzitter
Shalendra Rajaram; secretaris
Narain Sewdajal; 2e Secretaris
Asha Ramcharan; penningmeester
Aruna Sahatoe; 2e Penningmeester
Dharma Sahatoe; mandir coördinator
Miena Ramsoedj; 2e Mandir coördinator
Roy Debidien; mandir toezichthouder

Priesterraad: MSD
Pt.Amresh Sardjoe Mishre Voorzitter
Pt.Vikash Tewarie Vicevoorzitter
Pt.Deepak Bainath
Pt.Shalindra Sardjoe Mishre
Pt.Surindre Tewarie
Pt.Sanjai Bhagwant
Pt.Rajesh Tewarie
Pt.Parsoeram Tewarie
Pt.Pandohi Mishre

MT – MSD
S. Tewarie
Sardjoe Mishre
Jin Narain
Chan Paragh
Kassi Ramautar

Financiële medewerker
Sandeep Boyla
Asha Ramcharan
Vinay Tewarie

Visie Sewa Dhaam

Sewa Dhaam kent geen betaalde krachten en vrijwilligers worden op alle niveau’s ingezet: priesterraad, Management Team, Mandir bestuur en vrijwilligers die ondersteunen bij activiteiten op oproepbasis.

Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zij:

  1. onderkennen dat vrijwilligerswerk vrijwillig is maar niet vrijblijvend is
  2. onderkennen dat zij hun kwaliteiten inzetten op grond van persoonlijke interesse met name zich dienstbaar instellen (SEWA)
  3. bereid en in staat zijn om samen te werken met andere vrijwilligers
  4. één a twee dagdelen per week beschikbaar heeft, meestal ’s avonds, incidenteel overdag
  5. een bijdrage wil leveren aan de opbouw van Hindoecentrum Sewa Dhaam die verder wil uitgroeien als een open en gastvrije spirituele centrum
  6. belangstelling heeft voor de spirituele thema’s
  7. functioneert goed in teamverband
  8. onderkent het belang van de mandirbezoekers, zij staan centraal, omdat zonder bezoekers er ook geen mandir kan bestaan

Uitgangspunt in de zorgvisie is de totaalbenadering van de mens, en dit geldt ook voor de omgang met vrijwilligers.

Vrijwilligers leveren hun bijdrage aan de extra activiteiten, aandacht en ondersteuning die Sewa Dhaam organiseerd.

De vrijwilligers  geven tijd, gebruiken daarvoor persoonlijke vaardigheden, zetten hun kwaliteiten in en doen dat op grond van persoonlijke interesse. Om motivatie en inzet te behouden en te vergroten is het van belang een goede samenwerking te bewerkstelligen, waarin de vrijwilliger zich gesteund en gewaardeerd voelt.

Activiteiten

Rust, vrede en liefde zijn waarden die in alle culturen en religies centraal staan. Deze aspecten worden jaarlijks beleefd in rituelen, lezingen en workshops tijdens de diensten van Hindoecentrum Sewa Dhaam . De activiteiten zijn verdeeld in vijf categorieën namelijk;

1. Puya`s: een Puja is een Vedische ceremonie die al gauw een paar uur duurt. In het algemeen is ze bedoeld om hindernissen uit de weg te ruimen of positieve tendensen te bevorderen. Dit wordt zowel       individueel als collectief gedaan.

2. Yagya’s: Yagyas zijn bepaalde handelingen of rituelen met een levensondersteunend of levensbevorderlijk effect. De Yagyas worden verricht door een of meer Vedische Pandits voor het welzijn van een persoon, een familie, een organisatie of een samenleving. Sewa Dhaam organiseert bij alle hoogtijd dagen Yagya met 3 tot 30 dagen o.a.Shivratri,Navratri,Janamasthmi maar ook Shravan Maas Yagya.

3. Sanskaars: De Hindoegeschriften beschrijven zestien rituelen/sanskaars.. Hierdoor wordt de religie een onlosmakelijk onderdeel van hetmenselijk leven, van conceptie tot en met het overlijden.Algemeen wordt er door culturele antropologen aangenomen dat alle culturen dergelijke rites de passage kennen. Hierbij zien we dat er bij bepaalde gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en dood altijd omringd zijn door rituelen. Daarnaast staat de hindoe cultuur stil bij bepaalde gebeurtenissen, zoals garbhadaan (conceptie), upanayan (betreden van de aarshramvan de guru) en vedarambh (begin van de studie van de Veda’s

4. Satsangh: Het woord komt uit het Sanskriet: Sat is waarheid en Sangh gemeenschap.
Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”. Al vele jaren komen mensen overal ter wereld bijeen om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen:  vrede te vinden in zichzelf en een oprecht en vreugdevol leven te leiden met achterlating van religies, filosofieën en concepten.
Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en methoden.
Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent.Dit gebeurd door lezingen,meditatie ,Yoga en Yoti`s  workshop.

5. Educatieve activiteiten: voorlichting aan scholen ,studenten en welzijnsorganisatie.