Informatie

Hindoecentrum Sewa Dhaam heeft als doel het verkondigen, prediken en overdragen van Hindoe Dharma (Hindoe cultuur en godsdienst), het behartigen en het bevorderen van het welzijn en de sociale, culturele en religieuze belangen van de Hindoe gemeenschap. Het centrum is een instrument voor vele Hindoes die door middel van offers en meditatie heel veel rust krijgen in hun leven. Het is een licht in de duisternis. Het is niet alleen een plaats om te bidden, offeren of mediteren, maar ook om andere Hindoes in Nederland te ontmoeten. Sewa betekent zorgen en dhaam betekent plaats. Dus Sewa Dhaam is een plaats waar men voor Bhagvan (God) kan zorgen, waarop Bhagvan weer voor de Hindoes zal zorgen. Het is niet alleen een hindoetempel, maar ook een cultureel, religieus en sociaal centrum vanwege de vele activiteiten die er wekelijks of maandelijks worden gehouden. Daarom wordt het Hindoecentrum Sewa Dhaam genoemd.

SD1

Oprichting van Sewa Dhaam
Hindoecentrum Sewa Dhaam is opgericht door Stichting Sarwa Bhum Sanatan Dharm (USF) en Widwat Parishad Nederland (WPN)  op initiatief van Pandit Shri Surindre Tewarie  in 1995. Het centrum heeft als doel mensen bij elkaar te brengen om het Hindoeïsme en de Hindoe-cultuur te beleven. De organisatie van de tempel participeert in een multiculturele werkgroep. Dit zorgt ervoor dat er samen kan worden gewerkt met verenigingen van een ander geloof en de tempel toegankelijk is voor iedereen, ongeacht ras of kleur.

Oprichter
Shri Brahmrishi Surindre Tewarie komt uit een zeer gerespecteerde Brahmaanse Karmkaand familie. Traditie getrouw ontwikkelde hij zich binnen de leer van de Sanatan Dharm tot een zeer gerenomeerde Pandit in Europa. Voor zijn grote inzet werd Panditji in 1994 in Delhi gehuldigd met de titel “Brahma Rishi”. Op vele heilige bijeenkomsten in India, onder andere Kumbh Mela, conferenties en symposia levert Panditji al geruime tijd bijdrage. Panditji behoort tot één van de uitmuntende leerlingen van Swami Dindayal Maharaj uit Hardwar, India. Naast Karamkaand en Upaaskaand is het geven van lezingen in de heilige geschriften en het verspreiden van oosterse astrologie (mantra, jantra en tantra), de meest toegewijde boodschap van Panditji. Tevens is Panditji in Nederland voorzitter van Rashtriya Shri Sanatan Dharm Pandit Maha Sabha. U kunt ook rechtstreeks contact met hem opnemen: surindreji@hotmail.com

Bezoek aan Sewa Dhaam
Een ieder is welkom in Hindoecentrum Sewa Dhaam om meer te leren over de Hindoe Dharm en de belijdenis van het Hindoeïsme in Nederland. In Sewa Dhaam wordt van u verwacht dat u anderen ook in de gelegenheid stelt om meer te leren en een actieve bijdrage levert aan de activiteiten. Het is een gewoonte om uit respect uw jas en schoenen uit te trekken in de hal en op de grond of op een bank plaats te nemen. U krijgt de gelegenheid om phool, paan en persad te offeren, met begeleiding van de pandit. U kunt genieten van de religieuze liederen in naam van Bhagvan en u kunt luisteren naar de lezing door de Vyaas in het Hindi. Na afloop wordt er op verzoek een korte samenvatting in het Nederlands gehouden.

Bestuur Mandir Sewa Dhaam

  Naam                                                   Functie

 1. Rakesh Nandpersad            Voorzitter
 2. Sahai                                          Ondervoorzitter
 3. Shalendra Rajaram              Secretaris
 4. Narain Sewdajal               2e Secretaris
 5. Aroen Jaggan                        Penningmeester
 6. Aruna Sahatoe                2e Penningmeester
 7. Dharma Sahatoe                  Mandir coordinator
 8. Miena                                2e  Mandir coordinator
 9. Roy Debidien                       Mandir toezichthoude

Priesterraad: MSD

1.Pt.Amresh Sardjoe Mishre

2.Pt.Vikash Tewarie

3.Pt.Deepak Bainath

4.Pt.Shalindra Sardjoe Mishre

5.Pt.Surindre Tewarie

6.Pt.Sarbha debi Tewarie

7.Pt.Sanjai Bhagwant

8.Pt.Rajesh Tewarie

9.Pt.Parsoeram Tewarie

M.T, :MSD

Naam

1.S.Tewarie

2.Shalendra Sardjoe Mishre

3.Jin Narain

4.Chan Paragh

5 Kewal Mahabier

Financiele medewerker  :

 1. Fiene Goercharan
 2. Roby Ramsaran